OPŁATY

Informujemy, że począwszy od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021r. składki członkowskie wpłacamy przelewem bądź wpłatą bankową na poniższe konta:

Zawodnicy zarejestrowani w rozgrywkach ligowych UKS AP football

02175000120000000039966492

pozostali zawodnicy Fundacji Akademia Piłkarska football

24175000120000000034557764

Tytuł przelewu : nazwisko i imię zawodnika, oddział treningowy, miesiąc i rok za jaki składka jest opłacana (np. Kowalski Jan, rocznik 2013, oddział Nowy Dwór, za wrzesień 2020).

Wysokość miesięcznych stawek składek członkowskich obowiązujący od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. wynosi 120zł/os, 200zł/rodzeństwo.

Przypominamy, że składki powinny być opłacane do 10 dnia miesiąca za miesiąc bieżący.