Grupa biała

Treningi boisko przy ul. Zemskiej 16c: wtorek i środa 17:00-18:00