DOKUMENTY

Aby dołączyć do naszej Akademii należy poniższe Dokumenty AP footBALL Wrocław  pobrać, wypełnić i oddać Trenerom na treningu.

DOKUMENTY AP FOOTBALL WROCŁAW

Umowa Fundacja Akademia Piłkarska foot

Umowa przeniesienia praw – wizerunek

Oś›wiadczenie – zdrowie

Oś›wiadczenie dla rodzica (wł‚asne dane)

Oś›wiadczenie dla rodzica jako przedstawiciela