ODBIÓR ZDJĘĆ

Do odbioru na treningach są już zdjęcia z Grup Treningowych:

  • Niebieska
  • Zielona
  • Czerwona
  • Suwalskiej
  • Lubelskiej
  • Zdjęcia można odebrać TYLKO po uiszczeniu opłaty.